Termeni de referință pentru achiziția produselor petroliere

 • Prezentarea generală

Asociația Obștească „The Moldova Project” (în continuare TMP), este o organizație neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială, oferă asistență medicală și socială, consiliere psihologică și activități de art-terapie pentru familiile cu mulți copii din mediul rural al Republicii Moldova, cât și din comunitățile de refugiați ucraineni.

 • Scopul concursului: 

TMP anunță concurs public pentru achiziția produselor petroliere (în principal motorină) pentru alimentarea transportului auto al Asociației.  

 • Obiectul concursului public: Compania selectată va vinde produse petroliere (în special motorină) Asociației, eliberate în baza cardurilor sau a tichetelor. La necesitate, în funcție de proiectele Asociației, compania petrolieră va livra gaz sau benzină.
 • Perioada de prestare a serviciului de auditare financiară: 

Compania petrolieră selectată va vinde produse petroliere – Motorină de tip EURO în cuantum de 500 de litri pe lună, pe o perioadă de 2 ani. Automobilele Asociației vor fi alimentate la stațiile PECO în baza tichetelor sau a cardurilor.

 • Livrabile în urma efectuării serviciului/furnizării bunurilor: 

Pachetul de servicii prestate de către compania selectată în cadrul concursului este necesar să conțină următoarele servicii care urmează să fie achiziționate conțin următoarele caracteristici.

 • Procurarea unei cantități mai mari de motorină, care va putea fi alimentată de șoferul autovehiculului TMP prin prezentarea cardurilor sau tichetelor la toate stațiile PECO ale companiei furnizoare. 
 • La necesitate, în funcție de proiectele Asociației, procurarea benzinei sau gazului.
 1. Oferta de participare la concurs:

Dosarul ofertantului la prezenta procedură de achiziție va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante;
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia licenței de comercializare a produselor petroliere;
 • Copia certificatelor de conformitate a produselor comercializate;
 • Descrierea modalității de furnizare/livrare a serviciilor solicitate (tipul cardurilor sau tichetelor și valoarea acestora exprimată în motorină, modul de utilizare a acestora etc.);
 • Locațiile stațiilor PECO unde vor putea fi utilizate cardurile sau tichetele de alimentare cu motorină, benzină, gaz;
 • Experiența în prestarea serviciilor similare cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani, inclusiv datele lor de contact (minimum 2 contacte); 
 • Declaraţia privind existența unui conflict de interese (dacă există)  – documentul se va completa în formă liberă;

Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă că TMP își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată.

 • Oferta financiară:
 • Se va prezenta prețul pentru un litru de carburant și prețul pentru un volum mai mare de carburanți, dacă la procurarea acestuia vor fi aplicate unele reduceri. Cantitatea finală a carburanților procurați de Asociație în perioada de o lună poate varia în funcție de specificul programelor și a activităților implementate de TMP;
 • Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în Lei MD, inclusiv T.V.A.;
 • Oferta prezentată în altă valută, va fi convertită în MDL, la cursul oficial stabilit de BNM, la data limită de prezentare a setului de acte de către Participant. 
 • Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;
 • Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 30 zile.
 • Evaluarea şi compararea ofertelor primite: 

În scopul determinării ofertei/ofertelor câştigătoare, se vor evalua dosarele aplicanților în 3 etape:

 • Etapa I „Evaluarea inițială” care presupune analiza dosarelor din punct de vedere a completitudinii și termenilor de referință;
 • Etapa II „Evaluarea caracteristicilor ofertei tehnice”. Grupul de lucru pentru achiziții vor analiza ofertele conform următoarelor criterii de evaluare: 
 • Reputația și experiența ofertantului (30 puncte);
 • Eficiența modalității de efectuare a plăților și achiziționare a combustibilului prin intermediul cardurilor sau tichetelor (30 puncte);
 • Lista punctelor de comercializare (stații PECO) (20 puncte);
 • Varietatea și tipul produselor petroliere propuse de companie (20 puncte).

Fiecare criteriu realizat de mai sus presupune acumularea punctajului maxim precum este indicat în rând. În total, în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor acumulându-se un punctaj de 100 de puncte.

 • Etapa III „Evaluarea ofertei financiare”. Pentru a fi calificate în cea de-a treia etapă ofertele vor acumula minim 70 puncte la evaluarea ofertei tehnice. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate. Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100. 
 • Concluzia evaluării ofertelor participante:

Punctajul final se calculează: Punctajul Final = (Scorul evaluării caracteristicilor ofertei tehnice * 0,70) + (Scorul evaluării ofertei financiare * 0,30).

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor depuse, TMP va informa în scris toți participanții ofertanți, despre rezultatele prezentei proceduri de achiziție, prin intermediul poștei electronice.

 • Termen limită de aplicare: 12 aprilie 2024, ora 18:00.
 • Setul de acte va fi expediat electronic la următoarea adresă: [email protected],  cu indicarea în titlul e-mailului: Oferta „Denumirea companiei participante”, pentru achiziționarea produselor petroliere.

Pentru detalii suplimentare : 068388600, Marina

TMP promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.