Instruiri şi asistență psihologică pentru adolescenții și tinerii din familiile social-vulnerabile

Asociația Obștească „The Moldova Project”, cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, demarează un proiect național menit să ofere informații și asistență adolescenților şi tinerilor aflați în situații de risc. Scopul proiectului „Oportunități de dezvoltare pentru adolescenții și tinerii social-vulnerabili din mediile rurale”  este de a accelera procesul de incluziune socială, de a preveni manifestarea comportamentului delincvent sau riscant, de a combate bullying-ul. Activitățile organizate cu şi pentru tinerii din sate, vor promova modul sănătos de viață, importanța implicării în problemele din localitate, vor contribui la dezvoltarea spiritului civic.

 

Timp de jumătate de an  un grup de specialiști din diverse domenii, inclusiv psiho-terapeuţi, vor instrui şi consulta 150 de tineri din familii social-vulnerabile din 15 raioane ale ţării.

Toate activităţile se vor realiza în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale. Aproximativ 100 de cadre didactice și membri ai APL-urilor vor beneficia de recomandări din partea specialiștilor „The Moldova Project” pentru a fortifica impactul proiectului şi ai oferi un caracter sustenabil.

 

Asociaţia Obştească „The Moldova Project” este familiarizată cu problemele și necesitățile adolescenților și tinerilor social-vulnerabili, având o experienţă de 14 ani în prevenirea şi combaterea vulnerabilităților sociale în rândul familiilor cu mulți copii din satele Republicii Moldova.

 

Specialiştii Asociaţiei atenționează că pandemia și conflictul armat din Ucraina au influențat semnificativ starea psiho-emoțională a tinerilor. Izolarea, perturbarea procesului educațional, dezinformarea și starea generală de panică au afectat adolescenții, iar în mediul rural aceștia au acces redus la servicii de consiliere psihologică şi de mentorat.

 

70% din decesele premature la adulți sunt, în general, cauzate de deprinderi inițiate în timpul adolescenței. Pentru dezvoltarea unei societăți sănătoase este imperativă diminuarea infracționalității juvenile, a numărului de sarcini în rândul minorilor, a cazurilor de suicid și de răspândire a infecțiilor cu transmitere sexuală.

 

Programul de asistența informațională şi psihologică va diminua nivelul de risc la care sunt supuşi adolescenţii şi tinerii, va facilita dezvoltarea armonioasă a copiilor, va avea un impact direct în prevenirea cazurilor de suicid.

 

Copiii şi tinerii din satele Moldovei au un potenţial enorm şi este datoria noastră să valorificăm acest potenţial, să dezvoltăm abilităţi şi competenţe. Tot de ce au ei nevoie este  accesul la informații calitative, redate pe înţelesul lor. Echipa noastră de specialişti va răspunde la toate întrebările ce pot interveni şi se va implica plenar pentru a ajuta aceşti tineri din familii social-vulnerabile să devină cetățeni responsabili, să facă studii, să aibă un loc de muncă. Sunt încrezătoare că acest proiect, care are deja continuitate, contribuie la o schimbare extrem de importantă, la dezvoltarea în rândul beneficiarilor a atitudinii responsabile, a gândirii critice şi activismului civic. Împreună creştem oameni sănătoși fizic şi emoțional, care ştiu să se informeze corect, care pot contribui la schimbări pozitive în societate. Ei sunt viitorul ţării şi noi am ales să investim în ei!

 Victoria Morozov, Fondatoare și Președintă, Asociația Obșteștească “The Moldova Project”

 

 

Elementul cheie care stă la baza politicii naționale de tineret în Republica Moldova rămâne a fi investiția în oameni. Realitățile și provocările de astăzi demonstrează repetat că metoda clasică de intervenție a statului devine una insuficientă pentru copii și tineri în o lume modernă ce se află în o permanentă schimbare.

Este obligația noastră ca societate să asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă, este necesar să devenim mobili, proactivi și conectați la realitățile tinerilor proveniți din medii dezavantajate pentru a investi concentrat acolo unde oportunitatea devine necesitate. În acest aspect, apreciem efortul și abordarea echipei The Moldova Project care continuă să lucreze la firul ierbii, să ajungă din ușă în ușă la fiecare tânăr și să contribuie la o schimbare pozitivă în viața acestora. 

Continui să cred în investiția în tineri, iar tinerii la rândul lor vor investi în țară. 

Marcel Marin, Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Tineret

Proiectul “Oportunități de dezvoltare pentru adolescenți și tineri social-vulnerabili din medii rurale” are loc cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării,  în cadrul Programului de Granturi 2022 pentru organizațiile de tineret.