Data: 20.04.2022

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

Obiectul concursului: „Achiziţionarea produselor petroliere pentru autotransportul asociației”

Motorina EURO- (500L/lună) pe o perioadă de 2 ani

Scopul: Selectarea companiei care va oferi servicii de ”Aprovizionare cu produse petroliere (motorină)” 

Produsele petroliere de la stații vor fi eliberate în baza cardurilor cât și a tichetelor.

Dosarul aplicantului la tender trebuie să conțină:

 • Date despre companie : Denumirea, adresa juridică a Firmei, Telefon de contact, E-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii 
 • Licenţă de activitate 
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la administrator 
 • Lista companiilor cu care ați lucrat pe parcursul ultimilor 2 ani (2-3 referințe)
 • Certificat de conformitate a calității produsului petrolier 
 • Baza tehnico-materială, amplasarea staţiilor de alimentare pe teritoriul republicii 
 • Declaraţia privind conflictul de interese

Oferta financiară: Suma serviciului (lei/u.m.)

Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei moldoveneşti şi să fie fixă din momentul desfăşurării concursului pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată în valută străină, se va converti în MDL, după cursul BNM, la data limită pentru aplicare la tender. Oferta  cu preţ flexibil se consideră nulă şi se respinge. 

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii: 

 • modul de prezentare al dosarului (conține toate documentele menționate)
 • corespunderea faţă de cerinţele înaintate 
 • cel mai atractiv preţ/discount 
 • amplasarea staţiilor de alimentare pe teritoriul republicii

În termen de 3 zile de la data finalizării evaluării comparative a ofertelor, comisia de evaluare, va expedia participanților o comunicare în scris, cu privire la rezultatele tenderului.

Termen limită de aplicare: 29.04.2022 ora 23:59

Termen limită de aplicare extins: 03.05.2022 ora 23:59

Dosarele pot fi expediate pe adresa: [email protected] , cu titlul: Tender produse petroliere

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numărul: 068082821

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.