Data: 17.05.2022

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

Scopul: Selectarea companiei pentru procurarea produselor igienice

Produsele necesare:

 • Șampon 500 ml – 1000 buc.
 • Gel de duș 500 ml – 1000 buc.
 • Săpun – 1000 buc.
 • Pastă de dinți 100 ml – 1000 buc.
 • Periuța de dinți – 1500 buc.
 • Antiperspirant 50 ml – 500 buc.
 • Absorbante 20 buc în pachet – 500 buc.
 • Cremă pentru corp 500 ml – 500 buc.
 • Praf de spălat 10 kg – 500 buc.
 • Balsam de buze – 500 buc.
 • Bețișoare pentru urechi 200 buc. în set- 500 buc.
 • Discuri de vată 100 buc în set – 500 buc.
 • Șervețele umede a câte 200 – 500 buc.
 • Șervețele uscate seturi a câte 10 – 500 buc.

Dosarul aplicantului la tender trebuie să conțină:

 • Date despre companie : Denumirea, adresa juridică a Firmei, Telefon de contact, E-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii 
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la administrator 
 • Lista companiilor cu care ați lucrat pe parcursul ultimilor 2 ani  (2-3 referințe este suficient)
 • Declaraţia privind conflictul de interese

Oferta financiară: Suma totală, cu indicarea prețului pentru fiecare unitate.

Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei moldoveneşti. Oferta prezentată în valută străină, se va converti în MDL, după cursul BNM, la data limită pentru aplicare la tender. 

Oferta  ce nu corespunde cerințelor înaintate, se consideră nulă şi se respinge. 

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii: 

 • reputația și experiența companiei
 • corespunderea cu caracteristicile solicitate
 • cel mai atractiv raport preţ – calitate
 • termenul de producere și livrare

 

În termen de 3 zile de la data finalizării evaluării comparative a ofertelor, comisia de evaluare, va expedia participanților o comunicare în scris, cu privire la rezultatele tenderului.

Termen limită de aplicare: 27.05.2022 ora 23:59

Termen limită de aplicare extins: 3.06.2022 ora 23:59

Dosarele pot fi expediate pe adresa: [email protected], cu indicarea titlului: Tender produse igienice

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numărul: 068082821

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.