Data: 18.05.2022

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

Scopul: Selectarea companiei pentru crearea designului, producerea, livrarea și instalarea mobilierului pentru 10 ludoteci din Republică.

Mobilierul este pentru copii de diferite vârste, și trebuie să fie elaborat din material rezistent,  caracterizate prin funcționalitate, siguranță și o varietate de culori, cu impact pozitiv asupra dezvoltării psiho-emoționale a copiilor. Trebuie să fie o combinație între dulapuri închise și rafturi. Iar fiecare dintre acele 10 seturi ar fi de dorit să aibă o tematică diferită.

Mobilierul necesar pentru fiecare din cele 10 Ludoteci:

 • Dulapuri – dimensiunile aproximative ale mobilierului sunt de 4 metri lungime și 2,5 metri înălțime, 50 cm adâncime.
 • 1 masă rotundă (creată din părți individuale) – la care ar putea sta 6 copii simultan (gen Floare) – vîrsta 3 – 7 ani.
 • 1 masă rotundă (creată din părți individuale) – la care ar putea sta 6 copii simultan (gen Floare) – vîrsta 8 – 13 ani.
 • 6 scaune pentru copii de vîrsta 3 – 7 ani.
 • 6 scaune pentru copii de vîrsta 8 – 13 ani.

 Mobilă pentru copii, din materiale rezistente, sigure și bine montate. Mobilierul trebuie sa fie din diferite culori, cu impact pozitiv asupra psihicului copiilor.

Dosarul aplicantului la tender trebuie să conțină:

 • Date despre companie : Denumirea, adresa juridică a Firmei, Telefon de contact, E-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la administrator
 • Lista companiilor cu care ați lucrat pe parcursul ultimilor 2 ani (2-3 referințe este suficient)
 • Declaraţia privind conflictul de interese

Oferta financiară: Suma totală, cu indicarea prețului pentru fiecare unitate.

Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei moldoveneşti. Oferta prezentată în valută străină, se va converti în MDL, după cursul BNM, la data limită pentru aplicare la tender.

Oferta  ce nu corespunde cerințelor înaintate, se consideră nulă şi se respinge.

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii:

 • reputația și experiența companiei
 • cel mai atractiv raport preţ – calitate
 • termenul de livrare.

În termen de 3 zile de la data finalizării evaluării comparative a ofertelor, comisia de evaluare, va expedia participanților o comunicare în scris, cu privire la rezultatele tenderului.

Termen limită de aplicare: 28.05.2022 ora 23:59

Dosarele pot fi expediate pe adresa: [email protected], cu indicarea titlului: Tender mobilier pentru 10 ludoteci

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numărul: 068082821

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.