Data: 20.04.2022

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

Scopul: Selectarea companiei pentru procurarea echipament tehnic (4 laptopuri, videoproiector, ecran de proiecție, boxa audio )” 

Caracteristici tehnice:

 • 1 laptop: 
 • CPU: Core i5- i7 sau Ryzen 5-7
 • GPU: NVIDIA seria RTX sau AMD seria RX
 • RAM 16GB
 • 512 GB SSD
 • Ecran: diagonala minimum 15” Full HD (1920 x 1080)
 • 3 laptop-uri:
 • CPU: Core i5 sau Ryzen 5
 • GPU: Integrat
 • RAM: 8 GB
 • min 256 GB SSD
 • Ecran: diagonala minimum 14” Full HD (1920 x 1080)
 • Ecran de proiecție:
 • Rolant
 • Montare pe podea
 • Dimensiuni: orientativ 1.71×1.28 m
 • Videoproiector: 
 • Tip: portabil
 • Rezoluție: 1280×800
 • Flux luminos: 4000
 • Format imagine: 16:9 până la 1080p
 • Conectori întrare: HDMI, VGA
 • Boxa Audio:
 • Tip: portabilă
 • Conexiune: bluetooth, 3.5 mm mini jack, port USB
 • Frecvență: 50-20000 Hz
 • Putere RMS: 100 W
 • 2 subwooferi putere 25 W

Dosarul aplicantului la tender trebuie să conțină:

 • Date despre companie : Denumirea, adresa juridică a Firmei, Telefon de contact, E-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii 
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la administrator 
 • Lista companiilor cu care ați lucrat pe parcursul ultimilor 2 ani (2-3 referințe)
 • Declaraţia privind conflictul de interese (în cazul în care există un conflict, documentul se va completa în formă liberă)
 • Parametri tehnici deplini al ehipamentului
 • Acordarea garanției pe echipament pe o perioada minimă de 2 ani (preferabil 3ani ).

Oferta financiară: Suma totală, cu indicarea prețului pentru fiecare unitate.

Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei moldoveneşti. Oferta prezentată în valută străină, se va converti în MDL, după cursul BNM, la data limită pentru aplicare la tender. Oferta va fi prezentată în baza formularului (anexa1)

Oferta  ce nu corespunde cerințelor înaintate, se consideră nulă şi se respinge. 

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii: 

 • reputația și experiența companiei
 • corespunderea cu caracteristicile tehnice solicitate
 • cel mai atractiv preţ (în corelație cu calitatea echipamentului)
 • termenul de garanție și livrare

În termen de 3 zile de la data finalizării evaluării comparative a ofertelor, comisia de evaluare, va expedia participanților o comunicare în scris, cu privire la rezultatele tenderului.

Termen limită de aplicare: 29.04.2022 ora 23:59

Dosarele pot fi expediate pe adresa: [email protected], cu indicarea titlului: Tender echipament tehnic

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numărul: 068082821

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.