Asociația The Moldova Project anunță tender pentru achiziționarea a 700 de rucsacuri cu rechizite școlare

Data: 5.05.2022

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

Scopul: Selectarea companiei pentru procurarea a 700 rucsacuri și rechizite școlare pentru elevi

Materiale necesare:

 • Ghiozdan ortopedic – 700 buc
 • Pixuri albastre – 10 buc per rucsac X 700= 7000 buc
 • Pixuri colorate – 10 buc per rucsac X 700= 7000 buc
 • Carioci (min. 12 culori) – 700 buc
 • Set creioane colorate (min. 12 culori) – 700 buc
 • Creioane simple – 5 buc per rucsac X 700= 3500 buc
 • Radiere – 5 buc per rucsac X 700= 3500 buc
 • Rigle de diferite dimensiuni – 700 seturi.
 • Foarfece – 3 buc per rucsac X 700= 2100 buc
 • Penar – 700 buc
 • 10 caiete cu linii per rucsac (24 pag) X 700= 7000 buc
 • 10 caiete cu linii per rucsac (12 pag) X 700= 7000 buc
 • 10 caiete de matematică per rucsac (24 pag) X 700= 7000 buc
 • 10 caiete de matematică per rucsac (12 pag) X 700= 7000 buc
 • Album pentru desen liniar (hârtie mai grosuță) –  700 buc
 • Acuarelă – 700 buc
 • Pahar pentru acuarelă – 700 buc
 • Guașă (12 culori)- 700 buc
 • Set de pensule –  700 buc
 • Clei PVA (250 gr) – 700 buc
 • Clei uscat (35gr) – 700 buc
 • Ascuțitoare – 700 buc
 • Plastilină – 700 buc
 • Hârtie colorată A4 (60 foi) – 700 buc
 • Carton colorat A4 (min 30 foi) – 700 buc
 • Compas – 700 buc
 • Caiet de note – 700 buc
 • Sticluță pentru apă – 700 buc

Dosarul aplicantului la tender trebuie să conțină:

 • Date despre companie : Denumirea, adresa juridică a Firmei, Telefon de contact, E-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii 
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la administrator 
 • Lista companiilor cu care ați lucrat pe parcursul ultimilor 2 ani  (2-3 referințe este suficient)
 • Declaraţia privind conflictul de interese

Oferta financiară: Suma totală, cu indicarea prețului pentru fiecare unitate. 

Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei moldoveneşti. Oferta prezentată în valută străină, se va converti în MDL, după cursul BNM, la data limită pentru aplicare la tender. 

Oferta  ce nu corespunde cerințelor înaintate, se consideră nulă şi se respinge. 

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii: 

 • reputația și experiența companiei
 • cel mai atractiv raport preţ – calitate
 • termenul de livrare

 

În termen de 3 zile de la data finalizării evaluării comparative a ofertelor, comisia de evaluare, va expedia participanților o comunicare în scris, cu privire la rezultatele tenderului.

Termen limită de aplicare: 15.05.2022 ora 23:59

Termen limită de aplicare extins: 27.05.2022 ora 23:59

Dosarele pot fi expediate pe adresa: [email protected], cu indicarea titlului: Tender 700 rucsacuri cu rechizite școlare

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numărul: 068082821

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.