Data: 30.05.2022

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

Scopul: Selectarea companiei pentru procurarea rechizitelor școlare

Materiale necesare:

 • Hârtie A4 – 25 cutii
 • Hârtie colorată A4 (60 foi) – 100 buc
 • Foi vatman- 100 buc
 • Flipchart – 100 buc
 • Carti de desenat- 100 buc
 • Markere – 100 buc
 • Pixuri colorate – 300 buc
 • Pixuri albastre – 300 buc
 • Carioci 12 culori- 100 buc
 • Creioane colorate 12 culori – 100 buc
 • Acuarelă – 100 buc
 • Guașă (12 culori) – 100 buc
 • Set de pensule –  300 buc
 • Ascuțitoare – 100 buc
 • Plastilină – 100 buc

 Dosarul aplicantului la tender trebuie să conțină:

 • Date despre companie : Denumirea, adresa juridică a Firmei, Telefon de contact, E-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la administrator
 • Lista companiilor cu care ați lucrat pe parcursul ultimilor 2 ani (2-3 referințe este suficient)
 • Declaraţia privind conflictul de interese

Oferta financiară: Suma totală, cu indicarea prețului pentru fiecare unitate.

Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei moldoveneşti. Oferta prezentată în valută străină, se va converti în MDL, după cursul BNM, la data limită pentru aplicare la tender.

Oferta  ce nu corespunde cerințelor înaintate, se consideră nulă şi se respinge.

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii:

 • reputația și experiența companiei
 • corespunderea cu caracteristicile tehnice solicitate
 • cel mai atractiv raport preţ – calitate
 • termenul de producere și livrare

 

În termen de 3 zile de la data finalizării evaluării comparative a ofertelor, comisia de evaluare, va expedia participanților o comunicare în scris, cu privire la rezultatele tenderului.

Termen limită de aplicare: 1.06.2022 ora 23:59

Termen extins de aplicare: 13.06.2022 ora 23:59

Dosarele pot fi expediate pe adresa: [email protected], cu indicarea titlului: Tender rechizite școlare

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numărul: 068082821

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.