Termeni de referință
pentru compania de la care va fi procurat echipament tehnic

Asociația The Moldova Project, este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor, ce provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. La fel, Asociația ajută tinerii NEET (not in education, employment or training) prin integrare socială și oferă asistență medicală și socială familiilor cu mulți copii.

Scopul: Selectarea companiei pentru procurarea echipament tehnic (câteva poziții indicative: 7 printere; 6 seturi de laptopuri și alte dispozitive periferice; 6 computere all in one, căști). Compania va fi contractată pe un termen de 2 ani pentru toate necesitățile Asociației pe parcursul a 24 luni din momentul contractării.

Caracteristici tehnice:

 • Multifunctionala inkjet (EPSON L6290, Print, Scan, Copy, Fax, A4, ADF 30 sheetsColour: BlackPrinting Method: PrecisionCore™ Print HeadNozzle Configuration: 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per ColorMinimum Droplet Size: 3,3 pl, With Variable-Sized);
  • Imprimanta cu jet (Imprimanta cu jet și CISS EPSON L132, A4);
  • Laptop (CPU: Core i5 sau Ryzen 5 GPU: Integrat RAM: 8 GB min 256 GB SSD Ecran: diagonală minimum 14” Full HD 1920 x 1080);
 • Computer All in one (CPU: Core i5 sau Ryzen 5, GPU: Integrat, RAM: 8 GB, min 256GB SSD, Ecran: diagonala minimum 20” Full HD, Camera-web: încorporată HD 720p, Difuzoare încorporate, Microfon încorporat, Mouse, Tastieră);
 • Căști (Model: HyperX Cloud Stinger 2 Core Black).

Dosarul aplicantului la tender trebuie să conțină:

 • Date despre companie : Denumirea, adresa juridică a Firmei, Telefon de contact, E-mail, date bancare;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii 
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderii şi organizaţiilor cu privire la administrator 
 • Lista companiilor cu care ați lucrat pe parcursul ultimilor 2 ani (2-3 referințe)
 • Declaraţia privind conflictul de interese (în cazul în care există un conflict, documentul se va completa în formă liberă)
 • Parametri tehnici deplini ai echipamentului
 • Acordarea garanției pe echipament pe o perioada minimă de 2 ani (preferabil 3ani ).

Oferta financiară: Suma totală, cu indicarea prețului pentru fiecare unitate.

Valoarea ofertei indicată de Participant trebuie să fie indicată obligatoriu în lei moldoveneşti. Oferta prezentată în valută străină, se va converti în MDL, după cursul BNM, la data limită pentru aplicare la tender. Oferta va fi prezentată în baza formularului (anexa1)

Oferta  ce nu corespunde cerințelor înaintate, se consideră nulă şi se respinge. 

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii: 

 • reputația și experiența companiei
 • corespunderea cu caracteristicile tehnice solicitate
 • cel optim preț raportat la calitate
 • termenul de garanție și livrare

După finalizarea evaluării comparative a ofertelor, comisia de evaluare, va expedia participanților o comunicare în scris, cu privire la rezultatele tenderului.

Termen limită de aplicare: 10.02.2023 ora 23:59

Dosarele pot fi expediate pe adresa: [email protected], cu indicarea titlului: Tender echipament tehnic

Pentru mai multe detalii, puteți apela la numărul: 060888829

Asociația The Moldova Project promovează incluziune și nu acceptă comportament discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.